รับคุณวุฒิ การใช้งานSocialMedia‬ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ecit sme award

คุณ วริศ เดชะรินทร์ ผจก. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. เอสดีเอ กรุ๊ป เข้ารับรางวัล คุณวุฒิ ‪#‎การอบรมการใช้งานSocialMedia‬ จาก ท่านอธิบดี ‪กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม‬ ที่ ‪‎ImpactForum‬ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยรับการฝึกอบรม จาก ‪โค้ชไอซ์‬ แห่ง ‪‎JMcuisine‬