เป็นผู้แทนส่งมอบแขนขุดลอกร่องน้ำจาก ‪‎Royal IHC‬ ‪Holland‬

suctiontube

หัวขุด‬ (‪‎draghead‬) พร้อม ‎แขนขุด‬ (‪‎suctiontube‬) สำหรับการ‎ขุดลอก‬ ‪‎dredging‬ เพื่อติดตั้งประจำเรือขุด สันดอน 8 ของการท่าเรือ ในภารกิจการขุดลอกร่องน้ำให้‎เรือสินค้า‬ และ‎เรือ‬ ทั่วไปเดินทางเข้าออกร่องน้ำ ของประเทศไทยได้
เอสดีเอ เป็นผู้แทน ส่งมอบสินค้าจาก ‪‎Royal IHC‬ ‪Holland‬ วันก่อน ที่อู่ ‎asimar‬