DTI รถเรดาร์สำหรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

DTIMobileRadar

รถตรวจติดตามเรือ‬ ( ‪‎Vessel‬ Traffic Monitoring System ) สำหรับ เฝ้าระวังพื้นที่การยิงทดสอบ ‪‎ขีปนาวุธ‬ ‪‎DTI‬-1 ที่พัฒนาขึ้นเองโดย ‪#‎สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ‬ ของกระทรวงกลาโหม รถคันนี้ผลิตโดย ‪‎SDA‬ มีประโยชน์ในการตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และดูข้อมูลสำคัญต่างๆ และยังสามารถใช้ในภารกิจอื่นๆ ในอนาคต ได้อีกด้วย